Partituren

Liturgikon Tilburg

Grote en Heilige Donderdag

Grote en Heilige Vrijdag

 01_1 Grote vredeslitanie Smolenski

01_2 Grote Vredeslitanie Popesco

01_3 Grote Vredeslitanie Kiev NL

02_1 Eerste antifoon Popesco

02_2 Eerste antifoon Nikanor NL

02_3 Eerste antifoon SL

02_4 Eerste antifoon Nikanor SL   repetitie 21 juni: traag snel alt    repetitie 27 september 2015

02_5 Eerste antifoon weekdagen NL

03_1 Tweede antifoon Nikanor NL

03_2 Tweede antifoon weekdagen NL

03_3 Tweede antifoon Nikanor SL    repetitie 21 juni: traag snel alt    repetitie 27 september 2015

03_4 Tweede antifoon Tchaikovski SL

04_1 Derde antifoon_ Makarismen NL

04_2 Derde antifoon weekdagen NL

04_3 Derde antifoon_ Makarismen SL    uitspraak traag    uitspraak snel    sopraan    bas    traag    matig    snel   repetitie 27 september 2015

05_1 Kleine Intocht Tchaikovski SL    repetitie 30 aug 2015   repetitie 27 september 2015

05_2 Kleine Intocht Tchaikovski NL

05_3 Kleine Intocht NL

05_4 Kleine Intocht Popesco

06_1 Troparion en Kondakion t1

06_2 Troparion en Kondakion t2

06_3 Troparion en Kondakion t3

06_4 Troparion en Kondakion t4

06_5 Troparion en Kondakion t5

06_6 Troparion en Kondakion t6

06_7 Troparion en Kondakion t7

06_8 Troparion en Kondakion t8

07_1 Trisagion Feofan SL

07_2 Trisagion Feofan NL

07_3 Trisagion Tchaikovski SL

07_4 Trisagion Dobri Christov SL    repetitie 30 aug 2015   repetitie 27 september 2015

07_5 Trisagion Dobri Christov NL

07_6 Trisagion Popesco

07_7 Trisagion Krestu Tvojemu SL    oefenvoorbeeld repetitie 31aug14   repetitie 27 september 2015

07_8 Trisagion Krestu Tvojemu NL

07_9 Trisagion Pasen NL

08_1 Prokimena voor de zondagen

08_2 Prokimena voor de zondagen SL   repetitie 27 september 2015: prokimenon t.3

09_1 Alleluia t1

09_2 Alleluia Machkof repetitie 27 september 2015

09_3 Alleluia D

10_1 Evangelie

11_1 Dringende Litanie Popesco

11_2&3 Dringende Litanie Kedrov en Smolenski SL    repetitie 27 september 2015

11_4&5 Dringende Litanie Kedrov en Smolenski NL

12_1&2&3 Litanie voor overledenen

13_1 Litanie voor de catechumenen Archangelskij SL    repetitie 27 september 2015

13_2 Grote Vredeslitanie Popesco

14_1 Cherubijnenhymne Gretcheskago rospeva NL

14_2 Cherubijnenhymne Bortniansky NL

14_3 Cherubijnenhymne Bortniansky SL

14_4 Cherubijnenhymne Kovalevskij SL

14_5 Cherubijnenhymne Staro-Simonovskaja    repetitie 30 aug 2015    repetitie 27 september 2015 + deel 2

15_1 Litanie over de Gaven SL    repetitie 27 september 2015

15_2 Litanie over de Gaven NL

16_1 Credo NL

16_2 Credo NL

16_3 Credo SL

17_1 Milost Mira Feofanovskoe SL

17_2 Milost Mira Feofanovskoe NL

18_1 Dostoino Lvov SL        repetitie 20 sept 2015

18_2&3&4 Prijslied NL

18_5 Dostoino Bortniansky SL

18_6 O Tebe Azeev SL

18_7 Vrednica Popesco

18_8 Prijslied Palmzondag

19&20_1 Smeeklitanie Smolenski SL

20_2 Smeeklitanie Smolenski NL

21_1 Onze Vader Rimsky Korsakov NL

21_2 Onze Vader Rimsky Korsakov Nederland NL

21_3 Onze Vader Kedrov SL

21_4 Onze Vader Rimsky Korsakov SL    repetitie 20 sept 2015    repetitie 27 september 2015

21_5 Onze Vader Oekraiens SL

22_1 Na het Onze Vader NL

22_2 Na het Onze Vader SL    repetitie 27 september 2015

22_3 Communiezang Chvalite SL    repetitie 20 sept 2015    repetitie 27 september 2015

23_1&2&3 Gezegend Hij die komt    repetitie 20 sept 2015    repetitie 27 september 2015

24_1&2&3 Telo    repetitie 20 sept 2015

25_1 Slotgebeden 

25_2 Slotgebeden SL    repetitie 20 sept 2015

A_01 Pod Tvoju SL    oefenvoorbeeld repetitie 9 febr

A_02 Bogoroditse Devo    oefenvoorbeeld repetitie 9 febr

A_03 Svete Tichij    oefenvoorbeeld repetitie 9 febr

A_04 Cantiek van Simeon SL    oefenvoorbeeld repetitie 9 febr

A_05 Anavathmi t4    oefenvoorbeeld repetitie 9 febr

A_06 Anavathmi t1

A_7&8&9&10 Mnogaja - Paastroparion - Gloria - Agnus Dei

A_8 Vitchnaja Pamjat

A_11 Hexapsalm SL    

A_12 Ne Imamy SL    oefenvoorbeeld repetitie 9 febr

A_13 Groot Prokimenon SL    oefenvoorbeeld repetitie 9 febr

A_14 Polyeleos NL

A_14b Polyeleos FR

A_14c Polyeleos SL

A_15 Ton despotin Bortniansky    oefenvoorbeeld repetitie 31aug14

A_16 Ton despotin

A_17 Paastroparion meertalig

A_18 Ps22

A_19 Doop trop_t8

A_20 Ps1

A_21 Ps103

A_22 Heer ik roep tot U

A_23 Grote Doxologie Feofan    oefenopname sopraan   oefenopname bas    oefenvoorbeeld repetitie 31aug14

A_24 Troparion t1357 einde metten   

A_25 Mahutni Bozha

A_26 Magnificat SL en NL     tekst traag    tekst snel

 

Liturgie Duits

Volledig koorboek: Liturgie + Panychide + Appendix

02_1 Eerste antifoon D

02_2 14 september Eerste Antifoon D    oefenopname repetitie 31aug14    oefenopname aug2015

02_3 21 november Eerste Antifoon D

02_4 25 maart Eerste Antifoon D

03_1 Tweede Antifoon D

03_2 14 september Tweede Antifoon D    oefenopname repetitie 31aug14    oefenopname aug2015

03_3 21 november Tweede Antifoon D

04_1 Derde Antifoon Zaligsprekingen Sarov D    oefenopname aug2015

04_2 14 september Derde Antifoon D    oefenopname repetitie 31aug14    oefenopname aug2015

04_3 21 november Derde Antifoon D

06_1 Troparion Kondakion Octoechos D    troparion t7 aug2015    kondakion t7 aug2015

06_2 14 september Troparion Kondakion D    oefenopname repetitie 31aug14: troparion - kondakion    kondakion aug2015

06_3 21 november Troparion Kondakion D

07_5 Trisagion Dobri Christov D

07_6 Trisagion Krestu Tvojemu D    oefenopname repetitie 31aug14

07_8 Trisagion Gij allen die in Christus zijt gedoopt D

08_1 Prokimena zondag D

08_2 14 september Prokimenon D    oefenopname repetitie 31aug14

08_3 21 november Prokimenon D

08_5 Lazaruszaterdag Prokimenon D

15_1 Litanie over de gaven D

16_1 Credo D    oefenopname repetitie 31aug14

18_2 14 september Prijslied D    oefenopname repetitie 31aug14

18_3 21 november Prijslied D

18_4 25 maart Prijslied D

21_1 Onze Vader Rimsky D    oefenopname repetitie 31aug14

23_4 14 september Communiezang D

23_5 21 november Communiezang D

23_6 25 maart Communiezang D

25_1 Slotgebeden D    oefenopname repetitie 31aug14