Het koor Angelskij Sobor
wie zijn we?

In 1985 zijn we begonnen als KIHO-KOOR: de naam verwijst naar het ontstaan: als koor van studenten en docenten van de toenmalige Katholieke Industriële Hogeschool Oost-Vlaanderen (KIHO) te Gent. Sinds 1990 zijn we gespecialiseerd in het vertolken van slavisch-byzantijnse gezangen. Ondertussen hadden zich ook oudstudenten, studenten van andere hogescholen en universiteiten en anderen bij het koor aangesloten.  

In 2000 hebben hebben de koorleden de v.z.w. Angelskij Sobor opgericht met als doel het bevorderen van contacten tussen christenen van oost en west. De naam van de vereniging is oudslavisch en betekent letterlijk “het koor der engelen”. Hiermee wil het koor aangeven dat ook zij willen participeren aan deze onophoudelijke lofzang aan God, die in de Byzantijnse liturgie zo sterk tot haar recht komt.

Reeds heel snel hebben we geopteerd om de slavisch-byzantijnse gezangen zo veel mogelijk tot hun recht te laten komen in hun natuurlijk milieu, nl. de eredienst. Dit laat ons tevens toe om kennis te maken met de diepe spiritualiteit en de  uitzonderlijke rijkdom van de kerken van de byzantijnse ritus. We zingen niet alleen de Goddelijke Liturgie (= eucharistieviering), maar ook de vespers, de metten en de panychida (= dodengedachtenis), alsook verschillende diensten van de Goede Week. Diverse internationale contacten zorgden ervoor dat we de Goddelijke Liturgie zongen met de Oekraïense bisschop Michail Koltun, de Roemeense bisschoppen Mihai Frățilă, Alessandru Messian en Florentin Crihălmeanu en Hongaarse bisschop Fülöp Kocsis en de Melkietische patriarch Gregorios III.


Het koor Angelskij Sobor met patriarch Gregorios III na een liturgie in de dom van Essen (2015)

Meestal zingen we in het kerkslavisch of het Roemeens. Desgewenst wordt echter ook in Nederlandse, Franse of Duitse vertaling gezongen.

In 1992 hebben we een CD-opname gemaakt van de Goddelijke Liturgie in het Slavisch en het Roemeens, in 1994 een MC van de Goddelijke Liturgie in het Nederlands. In 2015-2016 hebben we een nieuwe opname gemaakt van de Goddelijke Liturgie in het Slavisch. 


Het koor Angelskij Sobor, samen met Mgr. Gryson en diaken Michel Staniul, bij de opname van de CD (2015)

Aanvankelijk werden voornamelijk vieringen gehouden in parochiekerken in zowat heel het Vlaamse land, en in de vakantieperiodes zelfs in het buitenland.Vrij vlug werd echter de noodzaak gevoeld om op een vaste locatie regelmatig te kunnen celebreren. Aldus vond het koor voor deze vieringen een gastvrije toevlucht in de neogotische kapel van de Oude Abdij in Drongen, die echter ook nog haar beperkingen had. Inderdaad, aangezien de neogotische kapel ook door anderen regelmatig gebruikt wordt, diende men de ikonostase – dat is de wand, versierd met ikonen,  die het altaar scheidt van de groep der gelovigen – elke keer opnieuw op te bouwen en na de dienst af te breken. Daardoor werd uitgekeken naar een gepaste kerkruimte, waar alles op zijn plaats kon blijven staan. Zo werd dan uiteindelijk aan de Sint-Jozefkapel gedacht, bij de ingang van de abdij, beter bekend onder de naam van “kapel van pater Petit”. De koorleden en enkele vrijwilligers hebben de kapel binnenin gerenoveerd en ingericht voor de Byzantijnse ritus.

Elke eerste zaterdag van de maand zingen we de Goddelijke Liturgie in de Oude Abdij te Drongen. Daarnaast treden we nog af en toe op in parochiekerken die ons uitnodigen.  In de maand juli maken we een koorreis: dit leidde ons reeds naar Frankrijk, Italië, Spanje, Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk.

Foto uit de oude doos: het toenmalig KIHO-KOOR in de Carmel Saint-Elie te Saint-Rémy-lès-Montbard