De Sint-Jozefkapel in de Oude Abdij

Wie de abdij binnenrijdt, ziet aan zijn rechterzijde een kapel in neo-byzantijnse stijl: de Sint-Jozefkapel, in de volksmond beter gekend als de grafkapel van de Dienaar Gods Pater Adolf Petit s.J.

historiek van de kapel

1937-2000

Pater Adolf Petit werd te Gent geboren als zoon van arme ouders op 22 mei 1822. Hij verloor zijn moeder reeds op zeer jonge leeftijd en reeds als kind beloofde hij aan de Moeder Gods, zijn Hemelse Moeder, om haar altijd lief te hebben als haar zoon. In 1842 trad hij in bij de Paters Jezu´eten en in 1855 werd hij priester gewijd. Van dan af gebruikte hij al zijn talenten om mensen naar God te leiden, voornamelijk door het organiseren van retraites. Zusters en broeders, priesters en gelovige leken, allen werden gegrepen door zijn buitengewone eenvoud, zijn vast geloof en zijn vertrouwdheid met God en de Heiligen. In zijn preken sprak hij tot God als een vriend die tot een Vriend spreekt en God beloonde zijn vertrouwen op ongewone wijze. De arme en de lijdende was steeds welkom bij P. Petit. Hij hielp hen en gaf hen terug moed, dit alles met een grenzeloos vertrouwen in God. Op 20 mei 1914 stierf P. Petit in de Oude Abdij te Drongen, omgeven door een geur van heiligheid.

Na de dood van P. Petit kwam er een devotiebeweging op gang en werd hij uitgeroepen tot "Dienaar Gods". Zijn lichaam werd plechtig overgebracht naar de Sint-Jozefskapel in aanwezigheid van de toenmalige bisschop van Gent en de zeer talrijk opgekomen gelovigen.

Met de jaren is echter deze devotie stilgevallen en het zaligverklaringsproces gestopt. De Sint-Jozefskapel stond er verlaten bij. Nochtans is het een monument dat de moeite waard is om in ere te herstellen.

    Enkele foto's uit de periode 1937 - 1964 (klik op de foto's voor grotere weergave)

               

              

2000-2001

Sinds 1993 luisterde het KIHO-KOOR elke eerste zaterdag van de maand een Byzantijnse Liturgie op in de Gotische Kapel van de Oude Abdij. Stilaan begon zich een vaste kern van celebranten, acolieten, zangers en gelovigen, zowel westerlingen met interesse voor de oosterse liturgie, als vreemdelingen die hier verblijven, te vormen. Toen ze het aanbod kregen om de Sint-Jozefkapel als permanente byzantijnse kapel in te richten gingen ze meteen aan de slag.

Het interieur van het gebouw verkeerde in sterk verwaarloosde toestand. Enkele leden van het KIHO-KOOR en enkele priesters besloten om de v.z.w. Angelskij Sobor op te richten en, in overleg met de Oude Abdij, de renovatie van de kapel te starten. Het grootste deel van de werken werd door vrijwilligers uitgevoerd: grondig reinigen van het gebouw, schilderwerken, vernieuwen van de elektrische installatie, installeren van sanitair in de kelder, ...

augustus 2000: alles wordt grondig gereinigd

juli 2000: vernieuwen van de elektrische installatie

augustus 2000: ook de kroonluchter krijgt een rienigingsbeurt

augustus 2000: op weg naar de zolder

augustus 2000: in hogere sferen ...

augustus 2000: ... maar wie beneden blijft, staat in de regen

oktober 2000: de ikonostase is er voorlopig geplaatst

december 2001: onverwachts bezoek: bisschop Koltun (Oekra´ene) komt even de werkzaamheden bekijken

december 2001: onverwachts bezoek: bisschop Koltun (Oekra´ene) komt even de werkzaamheden bekijken

              

2002-...

De grote werken zijn ongeveer beŰindigd. De Oude Abdij heeft een nieuwe verwarmingsinstallatie ge´nstalleerd. De diensten kunnen er regelmatig doorgaan.

Toch is er nog heel wat werk aan de winkel. Enkele kunstenaars (gespecialiseerd in het vervaardigen van ikonen, moza´ek en fresco) hebben onze ploeg vervoegd. We willen o.a. de ikonostase verder uitbouwen en werken aan enkele mozaieken en fresco's. Heb je interesse om mee te werken? Kom dan eens langs of neem contact met ons op.