Angelskij Sobor vzw - vereniging voor het bevorderen van contacten tussen westerse en oosterse christenen en het verspreiden van het gedachtegoed en de cultuur van de christelijke oosterse kerken