CD en MC

 Goddelijke Liturgie van de Heilige Johannes Chrysostomos


Muziekcassette

In 1995 hebben we de Goddelijke Liturgie in het Nederlands op MC opgenomen. Daartoe hebben we zelf de teksten van de Liturgie, zoals ze voorkomen in het Byzantijns Liturgikon van Tilburg, op muziek gezet, hiervoor vooral gebruik makend van slavische melodie├źn. De bedoeling van deze cassette is voornamelijk om aan te tonen dat de Byzantijnse Liturgie ook in het Nederlands goed klinkt en dat een koor geen "concurrent" van de volkszang hoeft te zijn. Daarom hebben we op de zondag van de Oosterse Kerken in de Johannes van Damascuskapel te Tilburg deze MC voorgesteld. Tijdens de Liturgie slaagde het publiek er reeds aardig in verscheidene eenvoudige melodie├źn mee te zingen: het koor was dus ondersteunend voor de volkszang, zoals een orgel in de Westerse kerk.

Tekst: Byzantijns Liturgikon, Tilburg-Zagreb 1991

Muziek: Christine Van Laere: onuitgegeven bewerkingen van oudslavische werken

Dirigent: Christine Van Laere

Priester: Theo van den Hout

Lector: Michiel Leys

Opname:
Gent, St.-Paulusseminarie, 28 april 1995

Digitale opname en montage:
SPM Records Michel Mayan:
Studio digital: Digidesigner, B-7500 Tournai

Omslagtekening:
Byzantijns Liturgikon, Tilburg-Zagreb 1991


 1. Grote Vredeslitanie (S. Smolenski)
 2. Eerste antifoon: psalm 102 + kleine litanie (bisschop Nikanor)
 3. Tweede antifoon: psalm 145 + Eengeboren Zoon + kleine litanie (bisschop Nikanor)
 4. Derde antifoon: Zaligsprekingen (traditie: klooster van Sarov)
 5. Kleine Intocht (znamennavo rospeva)
 6. Trisagion (Feofanovskoe)
 7. Prokimenon toon 1 (obitchnovo rospeva)
 8. Alleluia (Kievskovo rospeva)
 9. Dringende litanie (S. Smolenski)
 10. Litanie voor de cathechumenen (A. Archangelskij)
 11. Cherubijnenhymne (gretcheskavo rospeva, toon 7)
 12. Litanie over de gaven (Kievskovo rospeva)
 13. Credo (obitchnovo rospeva)
 14. Anaphora (Feofanovskoe)
 15. Danklied (Feofanovskoe)
 16. Prijslied voor de Moeder Gods (Kievskovo rospeva)
 17. Litanie voor de communie (S. Smolenski)
 18. Onze Vader (N. Rimsky-Korsakov)
 19. Opheffing en communie (obitchnovo rospeva)
 20. Communie der gelovigen (obitchnovo rospeva)
 21. Dankzegging, slotlitanie en zegen (obitchnovo rospeva)