Onze priesters

Mgr. Roger Gryson

Mgr. Roger Gryson werd geboren te Ukkel op 28 juli 1938. Na de studies van Klassieke Filologie en Filosofie in Leuven, studeerde hij Theologie aan het Grootseminarie in Mechelen, waarna hij priester gewijd werd op 8 juli 1962. In 1966 behaalde hij het doctoraat in de Theologie en in 1968 werd hij Magister in de Theologie, waarna hij in 1969 benoemd werd tot professor aan de Katholieke Universiteit Leuven, en daarna aan de Université Catholique de Louvain-la-Neuve, waar hij gedurende 30 jaar patristiek en geschiedenis van de oude Kerk doceerde. Sinds zijn emeritaat in 1999 doceert hij nog als gasthoogleraar de cursus Tekstkritiek van het Nieuw Testament. Sinds 1998 leidt hij het Vetus Latina Insitut te Beuron (D), dat gespecialiseerd is in de studie en de uitgave van de Latijnse Bijbel.

Van 2001 tot 2003 was hij pastoor te Nodebais. In 2004 benoemde kardinaal Danneels hem tot verantwoordelijke voor een groep priesters die elke zondag in een kerk in Brussel volgens de oude Romeinse ritus celebreert. Sinds 2005 verzorgde hij, met de goedkeuring van de bisschop van Namen, de diensten in het toenmalige Monastère de la Résurrection te Vedrin, een katholiek zusterklooster van byzantijnse ritus. In oktober 2004 verleende Paus Johannes Paulus II hem de titel van Huisprelaat van Zijne Heiligheid de Paus en in 2011 verleende patriarch Gregorios III hem de titel van archimandriet van de Melkitische Kerk. Hij werd op 4 september te Brussel door bisschop Jozef Jules Zerey van Jeruzalem tot archimandriet gewijd. Op 30 juni 2013 verleende Z.Z.Patriarch Gregorios hem de mijter.

Mgr Roger Gryson est né à Uccle le 28 juillet 1938. Après avoir étudié la philologie classique et la philosophie à Leuven, puis la théologie au Grand Séminaire de Mechelen, il a été ordonné prêtre le 8 juillet 1938. Docteur (1966) et maître (1968) en théologie, il a été nommé en 1969 professeur à l'Université de Louvain, où il a enseigné pendant trente ans la patristique et l'histoire de l'Eglise ancienne. Admis à l'éméritat en 1999, il continue de donner, comme professeur invité, le cours de critique textuelle du Nouveau Testament. En 1998, il a été appelé à la direction du Vetus Latina Institut de Beuron, qui se consacre à l'étude et à l'édition de la Bible latine.

Curé de Nodebais de 2001 à 2003, il a été désigné en 2004 par le cardinal Danneels comme responsable du groupe de prêtres qui assure chaque dimanche, dans une église de Bruxelles, la célébration d'une messe solennelle selon l'ancien rite romain. Depuis 2005, il assurait également, avec la bénédiction de l'évêque de Namur, le service liturgique au Monastère de la Résurrection, à Vedrin, de ce temps-là occupé par des religieuses catholiques de rite byzantin. En octobre 2004, le pape Jean-Paul II lui a conféré le titre prélatice de chapelain de Sa Sainteté et en septembre 2011 le patriarche Gregorios III lui a conféré le titre d'archimandrite de l'Eglise Melkite. Mgr. Joseph Jules Zerey, évêque de Jérusalem, lui a ordonné archimandrite  à Bruxelles le 4 septembre 2011. Le 30 juin 2013 S.B. le patriarche Gregorios III lui a élevé à la dignité d'archimandrite mitré.

 

  Archimandriet Francis-Hildebrand Vandermaelen

Geboren te Appelterre op 30 oktober 1937, trad in 1957 in bij de Augustijnen en werd op  14 maart 1964 te Heverlee priester gewijd door Mgr. Boleslaus Sloskans, en werd vervolgens godsdienstlerraar te Gent en onderpastoor op de St.-Stefanusparochie. In 1978 werd hij pastoor te De Haan. Van 1990-1998 werd hij verkozen tot Prior Provinciaal te Gent en vervolgens pastoor op de St.-Stefanus en St.-Elisabethparochie te Gent.

Op 16 maart 1998 werd hij bij decreet van Patriarch Maximos V Hakim van de Grieks-Katholieke Melchietische Kerk,  Archimandriet van het Patriarchaat van Antiochië. In 2006 werd hij pastoor op de St-Bavoparochie te Zingem en vervolgens in 2009 tevens pastoor op de St.-Jan Baptistparochie te Ouwegem. In 2013 bekwam hij eervol ontslag en ging op rust te Gent.

Zijn liefde voor de schoonheid en de spirituele rijkdom van de liturgie in Geest en waarheid, met een symboliek, gedragen door een innerlijkheid en daarbij nog versterkt door zijn intense contacten met de Orthodoxe Kerk en haar spirituele rijkdom, maakten hem tot een gedreven man binnen de liturgische en oecumenische beweging. Sinds vele jaren maakt hij dan ook deel uit van de Oecumenische Studie en Werkgroep West-Vlaanderen en lid van de Katholieke Nationale Subcommissie voor contacten met de Orthodoxe Kerk.

 

  P. Ton Sip

 

Ton Sip werd geboren in het Nederlandse Limburg op 11 april 1961. Na zijn studies theologie aan de universiteit van Nijmegen met als specialisatie exegese en godsdienstfilosofie ging hij aan de slag als leraar godsdienst. Eind de jaren 1990 besloot hij om priester te worden en hij werd op 17 juni 2000 in de kathedraal van 's Hertogenbosch door bisschop Hurkmans tot priester gewijd.

Naast zijn parochiewerk als pastoor van de parochie van Budel, is hij actief in het pastoraat van de Oosterse Kerken in Nederland.