Onze diakens

Diaken Wim Tobé

Diaken Wim Tobé is geboren in Rotterdam als vijfde kind in het gezin.

Na zijn studie aan de middelbare school, volgde hij een tweejarige studie in de klassieke talen. In 1964 begon hij als student aan de Theologische Faculteit te Tilburg. Daar voltooide hij zijn studies om werkzaam te kunnen zijn in het pastoraat en ook in het onderwijs.

Na een jaar stage in Breda-noord benoemde de bisschop van Breda in 1971 hem als eerste pastorale werker in het diocees. Kort voor de aanvang van zijn werkzaamheden trouwde hij met Marienel Swan.

Zijn pastorale arbeid was in de parochie van de H. Petrus te Etten-Leur-noord, waar hij na enkele jaren gevraagd werd teamleider te worden. In 1979 werd hij door de bisschop van Breda tot eerste diaken gewijd van het bisdom.

Na ruim 12 jaar gewerkt te hebben in deze omgeving, werd hij als diaken benoemd in de parochie St. Jan de Doper, gelegen in Breda-zuid-oost. Het teamverband strekte zich aanvankelijk uit over een drietal parochies, maar groeide uit naar een groter gebied met toen nog zes zelfstandige parochies.

In het millenniumjaar 2000 benoemde de bisschop hem tot medewerker in het pastoraat in de binnenstad van Breda, waar hij verbonden werk aan de kathedraal. Na twee jaren werd hij gevraagd werkzaam te zijn in de regio Oost-Zeeuws-Vlaanderen.

Nauwere banden met de gemeenschap van de Oosterse Kerken begonnen vanaf de zeventiger jaren.  Sinds 2004 celebreert hij als diaken met grote regelmaat in de Goddelijke Liturgie, in de Oude Abdij te Drongen. 

Sinds oktober 2008 is hij met emeritaat, maar desalniettemin beschikbaar voor pastorale werkzaamheden.